Digitální úřední deska

Pro obce a státní správu

Efektivní řešení pro automatické zobrazování úředních dokumentů a aktualit zveřejněných úřady obcí a státní správy.

Digitální úřední deska je softwarové řešení spořící místo, náklady na tisk dokumentů a zejména čas spojený s jejich vyvěšováním. Díky Digitální úřední desce jsou automaticky aktualizované dokumenty k dispozici nepřetržitě a bez obavy ze znehodnocení respektive zásahu neoprávněnou osobou. Digitální úřední deska funguje na dotykovém LCD displeji, vnitřním i venkovním infokiosku.

Výhody implementace Digitální úřední desky

Úspora prostoru

Minimalizace času spojeného s povinným zveřejňováním informací

Snadná dostupnost dokumentů i pro postižené občany

Nepřetržitý přístup a čitelnost i v nočních hodinách

Aktualizace vyvěšovaných dokumentů bez zásahu pracovníků úřadu

Široká škála zobrazovaných dokumentů

Ovládání přizpůsobené zvyklostem různých věkových skupin

Jednoduché vyhledávání dokumentů

Atraktivní vstupní obrazovka

Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s dokumenty

Propojení se spisovými službami Gordic (Ginis), ICZ, Webhouse, Geovap a Triada nebo webovými stránkami instituce

Funkce jako stvořené pro města a obce

Mezi hlavní funkce digitální úřední desky patří nepřetržité zobrazovaní
aktuálních úředních dokumentů příslušné instituce. Stačí jen připojení k internetu.

Vstupní obrazovka

Na vstupní obrazovce se nabízí možnost vstoupit do samotné aplikace digitální úřední desky,
tak také často na webové stránky města. Ovládací lišta v horní části obrazovky slouží k běžnému pohybu v aplikaci a dokumentech. Zahrnuje možnost zvětšovat a zmenšovat obrazovku nebo zobrazené dokumenty.

Výpis dokumentů

Ať již vyhledáním nebo postupem přes kategorie úřední desky se zobrazí výpis adekvátních
dokumentů nesoucí patřičné atributy pro zveřejňování na úřední desce.

Menu úřední desky

Po vstupu do aplikace digitální úřední desky se zobrazí její jednotlivé kategorie, tak jak
jsou definovány samotným úřadem anebo obsahem spisové služby.

Zobrazení dokumentu a Handicap mód

Při otevření dokumentu se v jeho horní části zobrazí informace o dokumentu. Pod těmito údaji
se zobrazí obsah dokumentu, ve kterém je možné se pohybovat pohybem prstu nebo pomocí šipek na ovládacím panelu. Pro handicapované občany je možné si pomocí handicap tlačítka dokument „snížit“ pro jeho lepší čitelnost. 

Vyhledávání dokumentů

Po kliknutí do vyhledávacího pole se na obrazovce zobrazí digitální klávesnice pro zadání
hledaného výrazu nebo textu, který vede na dotčené dokumenty.

Formáty dokumentů

Digitální úřední deska podporuje ukládání a zobrazování řady formátů (JPG, PNG, HTML, DOC,
TXT, DOCX, XLS, XLSX, PPS, PPT, PPTX atd.). Rovněž je schopna zobrazovat webové stránky.

Integrace digitální úřední desky

Seznam integrovaných systémů

Gordic (Ginis)
Webhouse
iMunis
ICZ e-spis
Marbes
Open Data XML
Triada
SoftHouse Ezop
Napojení na web
VERA
Geovap
"Standardní" XML
EZAK

Zařízení pro vaši digitální komunikaci

Potřebujete vhodné zařízení pro vaši digitální komunikaci? Naše doporučení kompatibilní s Ki-Wi Signage řešením naleznete na produktovém webu.