Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Ki-Wi Digital, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vývoj softwarového řízení produktů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.”, zapsaným pod registračním číslem: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009068 a spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

Předmětem projektu je vývoj nových modulárních a škálovatelných SW řešení, které budou sloužit pro zefektivněni komunikace v oblasti retailu, reklamních agenturách, průmyslových podnicích a ve městech, obcích a státní správě. Cílem projektu je nalezení řešení pro komunikaci ve velkých společnostech za využití stávajících znalostí z oblasti digital signage.