Aplikaci Ki-Wi Player nově můžete využít i jako spořič pro konferenční obrazovky

Jestliže máte v zasedací místnosti, ve škole nebo například na úřadě obrazovku, kterou využíváte pro prezentace či telekonference, můžete ji teď ve volných chvílích využít také jako médium pro sdělování informací. Stačí si nastavit spořič obrazovky – aplikaci Ki-Wi Player – prostřednictvím které pak zobrazujete například aktuální počasí, jídelní menu nebo program schůzek v zasedací místnosti.

Skrytí dotykem nebo přepnutím na jinou aplikaci
 

Na obrazovkách na recepcích, na chodbách, v jídelnách nebo u vstupů do zasedacích místnosti aplikace Ki-Wi Player nejčastěji slouží jako primární zdroj zobrazování důležitých informací.

Nicméně u obrazovek, které například uvnitř zasedacích místnosti často využíváte k prezentacím nebo promítání telekonferencí, můžete prioritu aplikace Ki-Wi Player snížit a využít ji jen jako spořič obrazovky. Díky tomu vytěžíte obrazovku na maximum a můžete na ní i v době, kdy se aktivně nepoužívá, zobrazovat zajímavé informace.

Když pak chcete obrazovku znovu využít, spořič velmi rychle zrušíte, a to jedním ze dvou způsobů:

  • ručně dotykem na jakoukoliv část obrazovky (případně pomocí myši u nedotykových obrazovek)
  • nebo automaticky spuštěním jakékoliv jiné aplikace.

Po jedné z těchto akcí se Ki-Wi Player skryje na pozadí a vy si na obrazovce promítnete cokoliv potřebujete. Zpět se spořič Ki-Wi Player vrátí automaticky po časovém limitu, který si nastavíte, případně jej na obrazovce aktivujete ručně

V nastavení spořiče zároveň můžete udělit výjimku aplikacím, u kterých chcete, aby se po jejich spuštění spořič Ki-Wi Player neaktivoval. Typicky jde o aplikace, u kterých nedochází k interakci s obrazovkou, například videokonferenční aplikace. Vyhnete se tak riziku, že by se vám spořič nechtěně zobrazil v půlce videohovoru.

Kompatibilní se všemi verzemi Androidu
 

Novou funkci spořiče Ki-Wi Player využijete na všech obrazovkách nebo připojených zařízeních s operačním systémem Android 4.4 a vyšší. Stačí, když si ji aktivujete v nastavení.

Jestliže máte obrazovku či zařízení s jiným operačním systémem, můžete Ki-Wi Player také využívat jako spořič, jen to není tolik intuitivní. Aplikaci totiž musíte aktivovat i skrývat ručně.


Další informace o spořiči obrazovky najdete na našem dokumentačním portále.