Ki-Wi Signage dokáže synchronizovat obsah na více obrazovkách

Při provozu více obrazovek můžete v řídicí aplikaci Ki-Wi Server nastavit, aby se na všech obrazovkách přehrával totožný a časově synchronizovaný obsah. Výsledkem je naprosto identický obraz na všech obrazovkách.

Jak přesně to funguje

Synchronizované přehrávání obsahu funguje na úrovni playlistu. Stačí tak, když ten stejný playlist nahrajete do každé obrazovky a spustíte.

Pokud některou z obrazovek zapnete až během přehrávání playlistu, obrazovka okamžitě naskočí na přesné místo v playlistu dle časového plánu.

Synchronizace je užitečná například při provozu videostěn sestavených z více obrazovek. Pokud chcete například na polovině videostěny přehrávat video A a na druhé polovině video B, je přesná synchronizace obsahu naprosto klíčová.

Ukázka identického a časově synchronizovaného obsahu na realizaci LED shelftalkerů od společnosti DEX Digi experience pro značku L'Oréal v prodejně Notino.

Ideálně stejné typy obrazovek

Aby bylo synchronizované přehrávání na více obrazovkách naprosto přesné, stačí mít stejné typy obrazovek (stejný výrobce, model i firmware) a všechna média stažená na pevném disku.

Synchronizované přehrávání sice bude fungovat i na obrazovkách různých výrobců, ale nejsme v takovém případě schopni zaručit, že postupně nebude docházet k drobným časovým odchylkám – typicky kvůli výkonnostnímu rozdílu jednotlivých obrazovek.

Více informací na našem dokumentačním portálu

Na dokumentačním portálu jsme k synchronizaci obsahu vytvořili celou stránku, kde detailněji popisujeme předpoklady pro fungování, návod na zprovoznění i nejčastější dotazy.

Synchronizace obsahu na našem dokumentačním portálu >>