Nová verze Ki-Wi Signage umožňuje průhlednost pozadí u obrázků

Nejnovější verze řešení Ki-Wi Signage přináší několik menších novinek. Nově můžete u obrázků nastavit průhledné pozadí, aby je nerámoval například černý nebo bílý čtverec. Nové servisní menu usnadňuje správu jednotlivých obrazovek a u Ki-Wi Player pro Windows si můžete vybrat, do jaké složky má aplikace ukládat data.

Průhledné pozadí u médií


Při vkládání médií (typicky obrázků nebo videí) do šablon nově můžete nastavit, aby pozadí těchto médií bylo průhledné. Tím pádem se automaticky přizpůsobí barvě na obrazovce a obrázek či video splyne – nebude jej rámovat černý nebo bílý čtverec.

Funkce je součástí aplikací Ki-Wi Player Windows i Ki-Wi Player Light. Více informací jako obvykle najdete v dokumentačním portále.

Servisní menu


Pro pohodlnější správu displejů, kiosků či obrazovek přímo na místě jsme v zobrazovací aplikaci Ki-Wi Player Windows vytvořili servisní menu. V tomto nástroji si můžete zobrazit stavové informace o zařízení, restartovat a ukončovat aplikace, restartovat systém nebo vypnout zařízení.

Obsluha zobrazovacího zařízení je díky servisnímu menu rychlejší a pohodlnější, než když jednotlivé operace provádíte přímo v operačním systému daného zařízení. Více  informací o servisním menu na našem dokumentačním portále.

Ukládání dat do vlastní složky

Při instalaci Ki-Wi Player si nově můžete zvolit, do jaké složky má aplikace ukládat data. Můžete tak teoreticky zvolit i vyměnitelné médium, jen počítejte s tím, že toto médium musí být při běhu aplikace zapojené a aktivní.

Indikace zaplnění úložiště

Řidicí aplikace Ki-Wi Server vás nově upozorní, pokud je disk zobrazovacího zařízení zaplněný více jak z 90 %. V takovém případě zobrazí symbol upozorňující na tuto situaci a oznámí, že data byla synchronizována s výhradami. Vy tak můžete situaci ještě zavčasu vyřešit.