Nová verze Ki-Wi Signage vás informuje o stavech zařízení i synchronizaci obsahu

Nejnovější verze řešení Ki-Wi Signage přináší dvě větší novinky. Tou první je, že displeje, obrazovky či kiosky mohou mít nyní čtyři stavy, podle kterých poznáte, zda jsou plánovaně či neplánovaně online nebo offline. Díky druhé novince vidíte, zda je obsah synchronizovaný – tedy, že se na displejích zobrazuje právě to, co je v řídicí aplikaci zadané.

Čtyři stavy zařízení

V řídicí aplikaci Ki-Wi Server nyní u všech displejů a obrazovek uvidíte jeden ze čtyř stavů:

Pokud jsou displeje online či offline (bez vykřičníku), je všechno v pořádku a displej je zapnutý či vypnutý podle plánu – řídicí úlohy.

Jestliže je displej online s vykřičníkem, znamená to, že je zapnutý, ačkoliv by podle plánu měl být vypnutý. K tomu může dojít například při výpadku proudu, kdy se po nahození elektřiny displej sám probudí. V takovém případě je ideální, když provedete zpětné spuštění řídicí úlohy, aby se všechno dalo do pořádku.

V případě, že je displej offline s vykřičníkem, znamená to, že je vypnutý, ačkoliv by podle plánu měl být zapnutý. K tomu dojde například při výpadku proudu, výpadku internetu, nesprávným zapojením displeje nebo chybou v zařízení.

Synchronizace obsahu

Abyste měli jistotu, že každý displej nebo obrazovka promítá to, co má naplánované v řídicí aplikaci, vidíte nyní u každého zařízení stav jeho synchronizace.

Symbol "OK“ značí, že je vše v pořádku, obsah je synchronizovaný a displej promítá podle plánu.

Symbol „wheel“ vám oznamuje, že právě dochází k synchronizaci. Typicky toto nastává krátce po odeslání obsahu.
Symbol „otazníku“ se zobrazí ve chvíli, kdy zařízení neodesílá informace o synchronizaci. To se děje u starších verzí aplikace Ki-Wi Player, proto ideálně napište na náš helpdesk a nechte si aplikaci aktualizovat.

Podrobnější informace o synchronizaci obsahu na našem dokumentačním portále