Platební terminály jako standard v Digital Signage: Integrace v Ki-Wi Signage pro infokiosky budoucnosti

Platební terminály se staly nedílnou součástí moderních infokiosků a samoobslužných řešení. Jejich integrace do Digital Signage platforem, jako je Ki-Wi Signage, otevírá nové možnosti pro zefektivnění procesů a zlepšení zákaznické zkušenosti. V tomto článku se podrobněji podíváme na to, proč jsou platební terminály standardní součástí integračního setu Ki-Wi Signage a jaké výhody tato integrace přináší.

Ki-Wi Signage - moderní komplexní platforma

Ki-Wi Signage je komplexní Digital Signage platforma, která umožňuje centrální správu a publikování multimediálního obsahu na různých typech obrazovek. Díky své flexibilitě a škálovatelnosti nachází uplatnění v širokém spektru odvětví, od maloobchodu a pohostinství až po veřejnou správu a zdravotnictví. Jednou z klíčových vlastností platformy Ki-Wi Signage je její otevřenost vůči integracím s různými hardwarovými a softwarovými řešeními třetích stran, včetně platebních terminálů.

Integrace platebních terminálů do platforem, jako je Ki-Wi Signage, přináší řadu výhod. Především umožňuje vytvoření ucelených samoobslužných řešení, kde mohou zákazníci nebo občané nejen získávat informace a interagovat s obsahem, ale také provádět platební transakce. Tím se výrazně zjednodušuje a zrychluje proces nákupu zboží, služeb nebo vstupenek, což vede ke zvýšení spokojenosti zákazníků a úspoře času.

Platební terminály - další krok směrem k zákaznické spokojenosti

Začlenění platebních terminálů do infokiosků a Digital Signage řešení také přispívá k optimalizaci provozních procesů. Díky automatizaci platebního procesu se snižuje potřeba manuálního zpracování transakcí a s tím spojená chybovost. Zároveň se uvolňují lidské zdroje, které mohou být efektivněji využity pro jiné úkoly, jako je zákaznická podpora nebo doplňování zboží.

Díky integraci platebních terminálů do platformy mohou zákazníci zvolit takové řešení, které nejlépe vyhovuje jejich potřebám a rozpočtu. Ať už se jedná o bezkontaktní terminály pro rychlé a hygienické platby nebo pokročilé multifunkční zařízení s podporou různých typů karet, Ki-Wi Signage umožňuje jejich integraci.

Integrace platebního terminálu

Samotný proces integrace platebního terminálu do Digital Signage řešení postaveného na platformě Ki-Wi Signage vyžaduje drobný zásah programátora. Poskytneme vám API pro přístup k platebnímu terminálu z webového prohlížeče, kde si můžete snadno naprogramovat svoji logiku plateb, grafické vyobrazení nebo funkce. Momentálně poskytujeme připojení k platebním terminálům dodávaným splečností Global Payments Europe.

Kromě technických aspektů je důležité zmínit také bezpečnostní hledisko. Naše platforma i všichni naši dodavatelé a provozovatelé systémů kladou velký důraz na ochranu citlivých dat a splňují přísné standardy pro zabezpečení. Díky šifrování dat, pokročilým autentizačním mechanismům mohou zákazníci i provozovatelé infokiosků s platebními terminály důvěřovat, že jejich transakce jsou chráněny před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Marketingový rozměr integrace plateb

Rozšíření o platební terminály má také značný marketingový potenciál. Infokiosky a interaktivní displeje s možností platby se stávají atraktivním místem pro umístění cílené reklamy a propagačních nabídek. Zákazníci, kteří využívají samoobslužné platební služby, jsou často otevřenější vůči přijímání personalizovaných doporučení a nabídek, což vytváří nové příležitosti pro zvýšení prodeje a cross-selling.

V neposlední řadě přispívá začlenění platebních terminálů do Digital Signage ekosystému k budování moderního a inovativního image značky. Zákazníci oceňují pohodlí a rychlost samoobslužných platebních řešení a vnímají je jako známku pokroku a orientace na zákaznický zážitek. Pro podniky a organizace, které chtějí držet krok s dobou a nabízet svým zákazníkům to nejlepší, je integrace platebních terminálů do jejich Digital Signage strategie klíčovým krokem.

Platby jako standardní součást Digital Signage

Platební terminály se staly standardní součástí integračního setu Digital Signage platforem, jako je Ki-Wi Signage. S platformou Ki-Wi Signage mohou zákazníci implementovat platební řešení, která vyhovují jejich specifickým potřebám, a těžit z výhod moderních samoobslužných technologií.