Představujeme nový widget:
Ki-Wi Calendar

Nový widget Ki-Wi Calendar můžete využívat na libovolných displejích či obrazovkách a poslouží vám k zobrazování programu firemních schůzek, společenských událostí, událostí v zasedacích místnostech nebo například k navigaci návštěvníků mezi místnostmi.

Možnosti využití nového widgetu

Ki-Wi Calendar nejčastěji využijete ve dvou případech.

V tom prvním widget spustíte na obrazovkách, které jsou přímo u vchodu do přednáškové nebo zasedací místnosti. Návštěvníci vaší firmy nebo například oborové konference pak na této obrazovce v reálném čase vidí aktuální i nadcházející program dané místnosti. Obrazovka se stejným obsahem může být samozřejmě i uvnitř místnosti.
Ve druhém případě Ki-Wi Calendar slouží jako orientační rozcestník, kdy na jedné centrální obrazovce (například na recepci) zobrazíte program všech přednáškových místností v budově.

Jak si widget zprovozníte?

Nový widget je kompatibilní se všemi přehrávači Ki-Wi Player Windows i Ki-Wi Player Light a je třeba jej propojit s Google nebo Outlook kalendářem, které slouží jako zdroj dat.

Stejně jako všechny ostatní widgety, i Ki-Wi Calendar si aktivujete v řídicí aplikaci Ki-Wi Server. Postup případně najdete v našem návodu pro přidávání widgetů.


Další informace o Ki-Wi Calendar, včetně dokumentace a ukázek použití, pak najdete v našem novém dokumentačním portále.