V Ki-Wi Signage teď můžete tvořit „prázdninové“ plány. Určují, ve které dny zůstanou displeje vypnuté

Ačkoliv Ki-Wi Signage už teď pomocí vypínacích schémat a úloh umožňuje plánovat vypínání obrazovek (za účelem šetření energie nebo omezení vysvěcování obrazovky), tyto funkce nejsou přizpůsobené scénáři, kdy chcete displeje pravidelně vypínat na celé dny nebo několik dní v řadě.

Typicky během svátků, prázdnin nebo celozávodních dovolených. Proto jsme přidali funkci Prázdninový plán, se kterou je plánované vypínání obrazovek rychlejší i jednodušší.

K nové funkci se dostanete přes řídicí aplikaci Ki-Wi Server. Každý prázdninový plán se skládá z intervalů od–do a vždy vypíná displeje na celé dny. Vytvoření plánu od 1. července do 31. července tedy znamená, že od 1. července 0:00 do 31. července 23:59 zůstanou vybrané displeje vypnuté.

Prázdninových plánů můžete připravit kolik chcete, vždy si k tomu zvolíte, kterých obrazovek se týká. Máte možnost také nastavit, aby se prázdninový plán každý rok opakoval, což využijete třeba pro dny vánočních svátků.

Dle potřeby dále můžete prázdninové plány kdykoliv editovat, deaktivovat nebo zcela vymazat.

Více informací o prázdninových plánech včetně detailního návodu najdete v dokumentačním portále.